O mnie

„W życiu kieruję się prostymi zasadami.

Kiedy napiszę książkę, musi zostać wydana.

Kiedy napiszę scenariusz, musi powstać film.

Kiedy mam marzenie, spełniam je.”

————————————————————————

„I live my life by three simple principles.

When I write a book, it will be published.

When I write a script, it will become a film.

When I have a dream, I fulfill it.”